ເຮືອຢອດ

ເຕັກໂນໂລຍີ Breakthrough ປະກອບເປັນຫຼັກຂອງຫຼັກຊັບຜະລິດຕະພັນຍານຍົນຂອງພວກເຮົາແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຜະລິດການແກ້ໄຂ Lithium-ion ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງໃນລະບົບ, ໂມດູນແລະລະດັບເຊນ.