iSPACE

"ເພື່ອເປັນບໍລິສັດທີ່ມີນະວັດຕະກໍາທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານໃຫມ່". ດ້ວຍວິໄສທັດຮ່ວມກັນ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ການປະຕິບັດ, ຄວາມອົດທົນ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ໂດຍຄວາມອົດທົນທີ່ພວກເຮົາເອົາຊະນະ.