Telecom ESS Battery Solutions

ຄວາມຕ້ອງການສູງສໍາລັບການສະຫນອງພະລັງງານຂອງສະຖານີຖານ 5G, ພະລັງງານໃຫມ່ SUNTE ສະເຫນີການແກ້ໄຂອັນເຕັມທີ່ສໍາລັບ Telecom Backup Ess Solutions ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ Core Cell ແລະ Bms ຂອງພວກເຮົາ, ສໍາລັບການບໍລິການການສື່ສານທີ່ດີທີ່ສຸດ.