Telecom ESS Battery Solutions

ຄວາມຕ້ອງການສູງສໍາລັບການສະຫນອງພະລັງງານຂອງສະຖານີຖານ 5G, SUNTE ພະລັງງານໃຫມ່ສະເຫນີການແກ້ໄຂອັນເຕັມທີ່ສໍາລັບ Telecom Backup Ess Solutions ຂອງພວກເຮົາກັບ Core Cell ແລະ Bms Technology, ສໍາລັບການບໍລິການການສື່ສານທີ່ດີທີ່ສຸດ.